"Przedstawione obrazy są rezultatem rozważań skupiających się na granicach obrazu fotograficznego. Wcześniej postawione pytania były dla nas
kluczowe w trakcie dyskusji na temat medium. Zainteresowały nas obrazy, których kategoryzacja i przynależność do medium fotograficznego nie są oczywiste. Tego typu myślenie na temat zdjęć z pewnością wpisuje się w postmodernistyczne koncepcje artystyczne. Od technik nieoczywistych,
na granicy wielu mediów, do automatyzacji wytwarzania obrazów, których określenie autora nie jest łatwe.    
Można by rzec, że przynależność przedstawionych prac do fotografii nie jest 
jednoznaczna, być może tylko je udają? Być  może mówią więcej o współczesnej fotografii niż jakiekolwiek  klasyczne zdjęcia."


Pozostałe prace grupowe oraz projekty uczestników warsztatów dostępne online w wersji wystawy oraz zina! 
Publikacja: https://issuu.com/jaszkowski/docs/jeszcze_fotografia
wystawa online: www.artsteps.com/view/5fcab78f4c962d5555e28f20

You may also like

Back to Top