[PL] Urodzony w 1992 roku w Świeciu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, obecnie student Uniwersytetu Artystycznego na kierunku fotografia. Tworzy w zakresie fotografii, video oraz obiektów fotograficznych. Często w swoich praca skupia się na szukaniu relacji pomiędzy fikcją i rzeczywistością w obrazie, sytuacji człowieka (przede wszystkim swojej) w coraz szybciej rozwijającym się technologicznie świecie oraz zacieraniu się granicy pomiędzy wirtualnością a życiem codziennym.


WYSTAWY WŁASNE I ZBIOROWE:
1. Udział w międzynarodowym przeglądzie International Take OFF w ramach Blurring The Lines, 27.01.2021
2. Udział w wystawie Choroba Lokomocyjna organizowanej przez Wydział Sztuki Mediów w Szczecinie. 06 - 13.06.2020
3. Współorganizowanie i udział w wystawie zbiorowej "testingcheats true. max_motives" pod opieką profesora Piotra Wołyńskiego. Galeria DOMIE, Poznań,  20-24..2020, 
4. Współorganizowanie i udział w wystawie zbiorowej "Discombobulated situationship" pod opieką profesora Konrada Kuzyszyna i dr Mateusza Sadowskiego. Hotel Polonez, Poznań, 17-23.02.2020
5. Udział w wystawie Uniwersytetu Artystycznego na "Off Bratislava" - festiwalu fotograficznym, odbywającym się w Bratysławie na Słowacji, 31.10-15.11.2020.
6. Wystawa własna "Pobierz szablon, złóż karton i zajrzyj do środka" pod opieką artystyczną prof. Konrada Kuzyszyna i profesora Piotra Wołyńskiego. Galeria Pix.House, Poznań, 14-15.06.2019
7. Współorganizowanie i udział w wystawie "Hands up who wants to die?!" pod opieką artystyczną mgr Agnieszki Antkowiak i w współpracy z AS w Szczecinie. Galeria Obrońców Stalingradu 17 w Szczecinie, 20-26.05.2019.
8.Współorganizowanie i uczestnictwo w wystawie "Mesh" Hotelu Polonez, Poznań, w dniach  11-18.01.2019.
ARTYKUŁY I PUBLIKACJE:
1. Publikacja na stronie postfotografia.pl, poświęconej polskiej post fotografii. 
2. Publikacja na stronie urbanautica.com, międzynarodowym serwisie poświęconym sztuce.
3. Artykuł w magazynie Szum. Dnia 18.07.2019 r. - artykuł w na temat projektu "Pobierz szablon, złóż karton i zajrzyj do środka".
3. Artykuł ze zbiorowej wystawy "Mesh" w magazynie Szum. Dnia 24.01.2019 - dokumentacja prac wchodzących w skład wystawy.
4. Artykuł w magazynie Kultura u podstaw. Dnia 03.07.2019 - zestawienie najciekawsze fotograficzne dyplomy UAP 2019.
ARTYKUŁY I PUBLIKACJE:
1. Publikacja na stronie postfotografia.pl, poświęconej polskiej post fotografii. 
2. Publikacja na stronie urbanautica.com, międzynarodowym serwisie poświęconym sztuce.
3. Artykuł w magazynie Szum. Dnia 18.07.2019 r. - artykuł w na temat projektu "Pobierz szablon, złóż karton i zajrzyj do środka".
3. Artykuł ze zbiorowej wystawy "Mesh" w magazynie Szum. Dnia 24.01.2019 - dokumentacja prac wchodzących w skład wystawy.
4. Artykuł w magazynie Kultura u podstaw. Dnia 03.07.2019 - zestawienie najciekawsze fotograficzne dyplomy UAP 2019.[EN] Born in 1992 in Swiecie [PL]. Graduate of University of Economics in Poznan [PL], currently a student of Photography at University of Arts in Poznan. Creates in field of photography, video and photographic objects. Often in his work he focuses on searching for the relationship between fiction and reality in the image, the situation of man (mostly his own) in the increasingly technologically developing world and blurring the boundary between virtuality and everyday life.


Back to Top